Bài viết

Tiêu chuẩn kỹ thuật dầu nhớt động cơ diesel

Động cơ diesel và động cơ xăng có sự tương đồng về cơ cấu cơ khí nhưng có kết cấu khác nhau cũng như nguyên tắc hoạt động khác nhau. Tuy nhiên về yếu tố kỹ thuật bôi trơn cho cả hai loại động cơ này là như nhau.

Thông thường, theo API (Viện dầu mỏ Hoa kỳ- American Petroleum Institute) khuyến cáo, mỗi loại dầu nhớt động cơ có thể sử dụng cho động cơ xăng và cả diesel, nhưng sẽ ưu tiên cho xăng hay diesel.

Trong hệ thống phân loại chất lượng API, Động cơ xăng được ký hiệu ”S”  (S-Service, dầu thay tại trạm bảo dưỡng, hay Spark, kiểu đánh lửa trong động cơ xăng), động cơ Diesel được ký hiệu “C” (C-commercial, dòng vận tải thương mại, hay compression, kiểu nén nổ của động cơ diesel)

“C”Năm ban hànhKhuyến cáo cho động cơ Diesel
CJ-42006Được giới thiệu năm 2006 cho động cơ  diesel hút khí tự nhiên và tăng áp, chế độ làm việc nặng, thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải năm 2007.
Dầu CJ-4 phù hợp cho các động cơ sử dụng nhiên liệu Diesel đến 500ppm (0.05%). Tuy nhiên, hàm lượng lưu huỳnh > 15ppm có thể ảnh hưởng đến chất lượng khí thải và rút ngắn chu kỳ thay dầu.
CI-4 Plus2004Được ban hành cùng với CI-4. CI4-Plus chứng nhận dầu nhớt đạt tiêu chuẩn cao hơn trong việc bảo vệ động cơ chống lại việc tăng độ nhớt do cặn muội than và giảm độ nhớt do mạt kim loại trong động cơ.
CI-42002Dùng cho động cơ diesel hút khí tự nhiên và tăng áp, chế độ làm việc nặng, dùng nhiên liệu có lưu huỳnh đến 500ppm (0,05% khối lượng),thiết kê để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải năm 2004.
Tính năng bảo vệ động cơ được tối ưu nhờ sự tăng cường kiểm soát ăn mòn và mài mòn, tăng độ ổn định độ nhớt theo nhiệt độ, khả năng hấp thụ muội than, chống cáu cặn cho pistion, chống oxi, chống tạo bọt và giảm độ nhớt do ảnh hưởng bởi mạt sắt.
CI-4 có hiệu suất cao hơn và có thể dùng thay cho các loại dầu động cơ cấp API CH-4, CG-4 và CF-4
CH-41998Dùng cho động cơ diesel hút khí tự nhiên và tăng áp, chế độ làm việc nặng  dùng nhiên liệu có lưu huỳnh đến 5000ppm (0,5% khối lượng), thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải năm 1998
CH-4 có hiệu suất cao hơn và có thể dùng thay cho các loại dầu động cơ cấp API CF-4 và CG-4.
CG-41994Dùng cho động cơ diesel hút khí tự nhiên và tăng áp, chế độ làm việc nặng  dùng nhiên liệu có lưu huỳnh đến 5000ppm (0,5% khối lượng).
Dầu CG-4 được thiết kế để bảo về đống cơ chống lại hiện tượng tạo cặn piston ở nhiệt độ cao, ăn mòn, mài mòn, tạo bọt, chống oxi hóa và hiện tượng tích tụ muội than.
CH-4 có hiệu suất cao hơn và có thể dùng thay cho các loại dầu động cơ cấp API CD, CE và CF-4.
Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải năm 1994.
CF-21994 Dùng cho động cơ diesel 2 thì có chế độ làm việc nặng.Có thể dùng thay cho cấp dầu CD-II
CF1994 Dùng cho động cơ diesel công trường, phun dầu gián tiếp và các động cơ  diesel khác dùng nhiên liệu có lưu huỳnh cao (> 0,5% khối lượng). Bảo vệ hiệu quả chống đóng cặn pistion, mài mòn và ăn mòn các chi tiết có chứa đồng. Có thể dùng  thay cho cấp dầu CD
CF-41994Dùng cho động cơ diesel 4 thì hút khí tự nhiên và tăng áp. Dầu API CF-4 có các tiêu chuẩn chất lượng cao hơn API CE, giảm tiêu hao dầu và giảm tạo cặn piston, được khuyến cáo sử dụng thay thế cho cấp dầu API CE. Cấp dầu này cũng có thể sự dụng cho động cơ xăng có cấp APO “S” thích hợp.
CE1983 Dùng cho động cơ diesel hút khí tự nhiên và tăng áp.Có thể dùng thay cho cấp dầu CC và CD
CD-II1955 Dùng cho động cơ diesel 2 thì
CD1955 Dùng cho động cơ diesel hút khí tự nhiên và tăng áp
CC1951 Không thích hợp cho các động cơ sản xuất sau 1990
CB1949 Không thích hợp cho các động cơ sản xuất sau 1961
CA1940 Không thích hợp cho các động cơ sản xuất sau 1959