Bài viết

Bao nhiêu km thì thay nhớt xe máy

Bao nhiêu km thì thay nhớt xe máy Việc bao nhiêu km thì thay nhớt xe máy còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Thông thường, đối với dầu nhớt gốc khoáng chu kỳ thay nhớt là 1000 – 1200 km. Đối với dầu nhớt tổng hợp (như dòng nhớt Wolver nhập khẩu Đức) có thể sử dụng […]

Khi nào cần thay nhớt xe máy

Khi tự kiểm tra xe, nhiều người thường tự thăm nhớt và khi thấy nhớt đổi sang màu đen thay vì màu hổ phách như lúc mới đổ vào, họ nghĩ rằng nhớt đã quá bẩn và cần phải được thay thế. Điều này không hoàn toàn đúng. Trên thực tế, nhớt đổi sang màu đen […]

Khi nào nên thay nhớt xe máy

Khi tự kiểm tra xe, nhiều người thường tự thăm nhớt và khi thấy nhớt đổi sang màu đen thay vì màu hổ phách như lúc mới đổ vào, họ nghĩ rằng nhớt đã quá bẩn và cần phải được thay thế. Điều này không hoàn toàn đúng. Trên thực tế, nhớt đổi sang màu đen […]