Giao Nhot Nhân viên hỏi 2 năm trước

Cho mình hỏi nhớt Rubia XT có sử dụng được cho động cơ xăng không ?

1 Answers
Giao Nhot Nhân viên trả lời 2 năm trước

Rubia XT có cấp chất lượng API CF-4/SJ nên về mặt nguyên tắc phân loại có thể sử dụng được cho cả động cơ Diesel (cấp chất lượng CF-4) và động cơ xăng (cấp chất lượng SJ)
Tương tự như vậy, dầu nhớt Total Quartz 3000 SJ/CF có thể sự dụng cho cả động cơ xăng (cấp chất lượng SJ) và động cơ Diesel (cấp chất lượng CF)