nguyễn hoàng công hỏi 11 tháng trước

Nắp thùng phuy thép 200L, nắp thùng phuy nhựa 220L, nắp thùng thiếc 18L, nắp thùng nhựa 18L, nắp xô 18L, nắp can nhựa, nắp lon thiếc, nắp hũ thủy tinh …
Liên hệ: Nguyễn Hoàng Công – 0908589618
Email: vicon77vn@gmail.com
Website: http://capseal.xim.tv