Khác với API, tiêu chuẩn dầu động cơ ACEA hiện tại của Châu Âu đã không còn tách biệt động cơ máy dầu và máy xăng.

Danh mục tiêu chuẩn dầu động cơ phân loại theo tiêu chuẩn Châu Âu ACEA được tóm lược theo sơ đồ bên dưới. CCMC (Comité des Constructeurs du Marché Commun – Ủy ban chuyên trách xây dựng thi trường chung) là tổ chức tiền thân của ACEA.

Tù tháng 1/1996, hệ phân loại dầu động cơ của CCMC được ngưng áp dụng và thay thế bởi ACEA. Hệ phân loại mới được ban hành kế thừa cấu trúc phân loại dầu động cơ thàng 3 danh mục chính ứng dụng cho động cơ xăng, động cơ diesel hạng nhẹ và động cơ diesel hạng nặng.

Tiếp đó, trong phiên bản cập nhật 2004, ACEA đã sáp nhập danh mục “A” và “B” thành danh mục “A/B” dùng chung cho động cơ xăng và disel. Đồng thời danh mục “C” được bổ sung mới bao gồm các tiêu chuẩn đối với dầu động cơ sử dụng cho các thế hệ động cơ hiện đại có thệ thống xử lý khí thải tuần hoàn sử dụng xúc tác.

Đối với động cơ diesel hạng nặng, danh mục “D” của CCMC được thay thế bằng danh mục “E” từ 1/1996 và giữ nguyên danh mục này trong phiên bản 2004.