Dầu nhớt xe máy và dầu nhớt xe hơi khác nhau như thế nào ?

Trà lời:

Dầu nhớt động cơ xe máy và dầu nhớt động cơ xe ô tô khá giống nhau, ngoại trừ một vài điểm khác biệt liên quan đến cấu tạo động cơ như sau.

  1. Chức năng bôi trơn: đối với xe máy, dầu động cơ đảm nhận đồng thời chức năng bôi trơn động cơ và bộ truyền động, ly hợp (Đối với động cơ ô tô, bộ truyền động được bôi trơn chuyên biệt bởi dầu hộp số hoặc dầu ATF). Dầu động cơ xe máy thường không chứa các phụ gia làm giảm chỉ số ma sát như dầu động cơ ô tô, thay vào đó tập trung hơn vào việc đảm khóa truyền và chống trượt cho hệ thống truyền động (chống trượt nồi).
  2. Điểm khác biệt thứ hai là dầu nhớt xe máy có xu hướng bị cắt (phá vỡ độ nhớt) nhanh hơn so với dầu nhớt xe ô tô. Do đó các loại dầu nhớt cao cấp chuyên dụng cho xe máy như WOLVER RACING 4T được thiết kế đặc biệt với các loại dầu gốc và phụ gia có độ bền cao hơn để chống lại việc mất độ nhớt.