Tỷ lệ pha nhớt cho xe 2 thì

TỶ LỆ PHA NHỚT CHO XE 2 THÌ Pha đúng tỷ lệ xăng – nhớt cũng quan trọng không kém việc chọn đúng loại nhớt. Nhiều người vẫn nghĩ pha dư một ít nhớt sẽ không gây hại gì và sẽ cung cấp thêm sự bôi trơn cho động cơ. Điều này là không đúng. […]