Bảng giá nhớt Shell

SHELL ADVANCE ULTRA 10W-4010W-40290.000 đ/lit
SHELL AX7 10W-4010W-40120.000 đ/lit
110.000 đ/0.8lit
SHELL AX515W-50110.000 đ/lit
90.000 đ/0.8lit
SHELL AX320W-5090.000 đ/lit
80.000 đ/0.8lit
SHELL AX5 2T2T90.000 đ/0.8lit
bang gia nhot Shell

Bảng giá nhớt Shell. Cung cấp và cập nhật bởi giaonhot.com. Vui lòng comment nếu bạn có thông tin bảng giá nhớt Motul mới hơn và share nếu nội dung này có ích cho bạn.

Giaonhot.com là chuyên trang tổng hợp kiến thức và thông tin về thị trường dầu nhớt.

Tham khảo thêm: