Entries by HKSales

Tiêu chuẩn kỹ thuật dầu nhớt động cơ diesel

Động cơ diesel và động cơ xăng có sự tương đồng về cơ cấu cơ khí nhưng có kết cấu khác nhau cũng như nguyên tắc hoạt động khác nhau. Tuy nhiên về yếu tố kỹ thuật bôi trơn cho cả hai loại động cơ này là như nhau. Thông thường, theo API (Viện dầu […]

Thành phần dầu nhớt bôi trơn

90% là dầu gốc Thành phần dầu nhớt bao gồm hai hợp phần chính là dầu gốc và chất phụ gia. Dầu gốc là hợp phần chủ yếu của dầu nhớt bôi trơn. Chất phụ gia tuy chỉ chiếm 10 – 30% Khác biệt giữa dầu nhớt tổng hợp và dầu nhớt gốc khoáng Một […]