ACEA (Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles) là hiệp hội của các nhà sản xuất ô tô Châu Âu. Tương tự API, ACEA cũng ban hành các tiêu chuẩn phân cấp chất lượng cho các loại dầu nhớt sử dụng trong động cơ.

Hệ phân cấp chất lượng ACEA qui định chi tiết hơn về hiệu năng của dầu nhớt ứng với từng loại ứng dụng riêng biệt. A = Xăng, B = Diesel và C = Tương thích với động cơ có sử dụng xúc tác (xúc tác giúp giảm hàm lượng khói độc trong khí thải)

Ký hiệuDiễn giải
A1 Tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ xăng
A2 Hiệu năng tiêu chuẩn (hiện đã ngưng áp dụng)
A3 Hiệu năng cao và/hoặc số km sử dụng cao hơn
A4 Dự phòng để dùng trong tương lai cho một số loại động cơ phun xăng trực tiếp
A5 Kết hợp tính tiết kiệm nhiên liệu của A1 và hiệu năng cao của A3
B1 Tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ Diesel
B2 Hiệu năng tiêu chuẩn (hiện đã ngưng áp dụng)
B3 Hiệu năng cao và/hoặc số km sử dụng cao hơn
B4 Dùng cho với động cơ xe diesel phun trực tiếp
B5 Kết hợp tính tiết kiệm nhiên liệu của B1 và hiệu năng cao của B3/B4
C1-04 Dùng cho động cơ xăng và Diesel hạng nhẹ, dự trên A5/B5-04 và SAPS thấp, tương thích xúc tác hai chiều
C2-04 Dùng cho động cơ xăng và Diesel hạng nhẹ, dự trên A5/B5-04 và SAPS trung bình, tương thích xúc tác hai chiều
C3-04 Dùng cho động cơ xăng và Diesel hạng nhẹ, dự trên A5/B5-04 và SAPS trung bình, tương thích xúc tác hai chiều, Hiệu năng cao hơn nhờ chỉ số HTHS cao


Nói một cách đơn giản, nên lựa chọn dầu nhớt đạt chuẩn A3/B3, A5/B5 và C3; là các chủng loại dầu có hiệu năng cao, phù hợp với các cấu trúc và điều kiện vận hành của các loại động cơ hiện tại.